ดาวน์โหลด TechBench

Windows 10 Threshold 1

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้สำหรับหมวดหมู่นี้
Windows 10 (Threshold 1) [ID: 79]
Windows 10 KN (Threshold 1) [ID: 80]
Windows 10 N (Threshold 1) [ID: 81]
Windows 10 Single Language (Threshold 1) [ID: 82]