การถ่ายโอนข้อมูล TechBench v2.9.8

เกี่ยวกับหน้านี้

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายในใจ. คุณสามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์โดยตรงจากไมโครซอฟท์.
เว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับไมโครซอฟท์คอร์ปอเรชั่น.

ขอบคุณ

ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้โดยการแปลหรือโดยวิธีการอื่น.

การแปล

ภาษา ผู้เขียน
English (US) whatever127 (GitHub)
Español (España) antonio8909
Français NeXtStatioN (@AniMachin3)
Italiano garf02
Nederlands Enthousiast
Polski whatever127 (GitHub)
Português (Brasil) Ygor Almeida
Русский adguard
العربية ShoSh
ภาษาไทย Phairat
日本語 NeXtStatioN (@AniMachin3)
简体中文 tneplus
繁體中文 rubyclose (@iliGPU)
[ !!! Ƥşḗŭḓǿ !!! ] whatever127 (GitHub)

License

Copyright 2024 whatever127

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

การถ่ายโอนข้อมูล TechBench v2.9.8 © 2024 TBDW contributors

Copyright © 2012-2024 BetaWorld  吉公网安备22240302000166号  吉ICP备2021005914号-1